FrutArt Logo Mini    Español Català English Français Deutsch Italiano
Main   Who we areServicesShopGalleryCalendarPressContact


Eventi seguenti ed apparenze previste

Alcuni eventi ed apparenze fatte
- Fruit Logistica (Berlin,  2014)
- Biblioteca (Llinars del Vallés,  2013)
- academia (Greecia,  2013)
- Biblioteca (Llinars del Vallés,  2013)
- mercados (Madrid,  2013)
- Fruit Attraction (Madrid,  2013)
- Biblioteca (Llinars del Vallés,  2013)
- escuela hosteleria (Gran Canaria,  2013)
- heladeria (Vitoria,  2013)
- eventos (Suiza,  2013)

Resumen de Ferias y congresos realizados
- Alimentaria 2008 (Barcelona)
- AndoFlora 2007 (Andorra)
- Club del Gourmet'09/11 (Madrid)
- Congreso Bouquet'09 (Valencia)
- Congreso Interpera'08 (Lleida)
- Congreso Sandías'08 (Valencia)
- Culinary World Cup'10 (Luxembourg)
- Equip’Hotel 2006 (París)
- EuroFruit ‘06/07/08 (Lleida)
- EuroAgro 2008 (Valencia)
- ExpoAgua 2008 (Zaragoza)
- ExpoCruceros'08/09/10 (España)
- Fruit Attraction'09/10
- Fruit Logística'09/10/11 (Berlín)
- Gäste'07/09 (Leipzig)
- Hostelco'06/08/10 (Barcelona)
- HostelEquip 2009 (Málaga)
- IKA Gastronomic Olympics 2008
- Madrid Fusión 07/08 (Madrid)
- Mejor de la Gastronomía ‘07 (S.S.)
- Melounovy Festival'09 (Prague)
- Mercoequip 07 (Aragón)
- Qualimen 2009 (Zaragoza)
- TechniFira'07 (Catalonia)
- Salón D.O. 2007 (Vigo)
- Sirha'07/09/11 (Lyon)
- Squires Exhibition 09 (England)
- ZAGG’07 (Switzerland)